U14 8人制大会結果表
 早来中 沼ノ端中 光洋中 緑陵中 萩野中 勝点
1.早来中  △1−1 ○2−1 △1−1 ○1−0 2 0 2 8 5 3 2 2
2.沼ノ端中 △1−1  ●1−2 ●0−1 △2−2 0 2 2 2 4 6 -2 4
3.光洋中 ●1−2 ○2−1  ●1−2 ○2−1 2 2 0 6 6 6 0 3
4.緑陵中 △1−1 ○2−0 ○2−1  ○4−1 3 0 1 10 9 3 6 1
5.萩野中 ●0−1 △2−2 ●1−2 ●1−4  0 3 1 1 4 9 -5 5
0
平取中学校
 
3  0(2)
 
早来中学校 
   緑陵中学校
 
 
緑陵中学校   PK戦の結果3−2で勝ち
  0(3)
予選の結果、10月9日(日)から大沼「トルナーレ」で行われる全道大会に苫小牧市立緑陵中学校が出場することになりました。